Desplaçament forçat i drets ambientals

L’Observatori Nawi pretèn convertir-se en un centre de referència en la recerca i divulgació de coneixement sobre les interaccions entre el medi ambient i el desplaçament forçat.

Cats publicacions

Población afectada

Poblacio desplaçada/ refugiada

Población afectada

Poblacio desplaçada/ refugiada

Población afectada

Poblacio desplaçada/ refugiada

Población afectada

Pobles indigenes, Comunitats tradicionals, Comunitats afrodescendents, Poblacio urbana desfavorida, Poblacio desplaçada/ refugiada

Población afectada

Comunitats tradicionals, Comunitats afrodescendents, Poblacio urbana desfavorida, Poblacio desplaçada/ refugiada

Tots els continguts

L'Agenda de
l'Observatori Nawi

Consulta totes les activitats que duem a terme sobre desplaçament forçat, migracions i asil. 

L’Observatori Nawi pretén ser una espai de solidaritat entre entitats del Nord i Sud Global a través del qual es faci incidència política i social. Els continguts que es treballen en l’observatori es decideixen de forma participativa i segons el context del moment, però enfocant-se sempre en la situació de desplaçament forçat per vulneracions de drets ambientals, amb el propòsit de promoure la protecció per les persones desplaçades internes en els seus països, així com el reconeixement jurídic de la protecció internacional per les persones desplaçades transfrontereres.

Si formes part d’una organització o si et dediques a la recerca i tens alguna publicació o material sobre desplaçament forçat per vulneracions de drets ambientals que pugui ser útil, envia’ns un correu a observatori@ccar-cear.org

El grup motor de l’Observatori Nawi, format per representants de la Comissió Catalana d’Acció pel Refugi, el Centre d’Estudis de Dret Ambiental i el CER Migracions es reuneix trimestralment per definir els eixos estratègics i àrees de treball, definir els mecanismes de participació interna, avaluar la incorporació de nous països o regions a observar, crear noves aliances amb altres organitzacions, entitats i observatoris, liderar accions per a la sostenibilitat financera de l’Observatori i gestionar les reunions plenàries. 

D’altra banda, organitzacions socials i centres de recerca de Catalunya i del Sud Global col·laboren amb l’Observatori i el nodreixen. 

Països
[Map] Població afectada
[Map] tipu de megaproyecte