Articles

Aquesta secció de l’Observatori pretèn oferir un extens repertori d’articles, informes i normativa relacionats amb el desplaçament forçat i el seu vincle amb les vulneracions de drets ambientals.

País

No aplica

Autoría:

 Susana Borràs Pentinat, Beatriz Felipe Pérez