Normativa

Migracions climàtiques: el paper dels drets humans per superar el persistent buit jurídic

Impacte generat:

Desplacament forcat

Drets vulnerats:

Dret a la vida, Drets dels pobles indigenes, Drets de les dones, Dret a laigua, Dret a lalimentació, Dret a un medi ambient sa, Dret a lhabitatge, Dret a leducacio, Dret a la cultura, Dret de lliure determinacio, Dret a la salut, Dret al treball, Dret a la consulta lliure, previa i informada, Dret dasil i refugi

continguts relacionats

Población afectada

Poblacio desplaçada/ refugiada

País

No aplica

Autoría:

 Miguel Pajares

Tots els continguts