Informes

Injustícia ambiental, crisiclimàtica, aigua i migracions

Població afectada

Pobles indigenes, Comunitats tradicionals, Comunitats afrodescendents, Poblacio urbana desfavorida, Poblacio desplaçada/ refugiada

Estudi de casos

Impacte generat:

Per dua de biodiversitat, Problemes de salut, Augment de la violencia, Desplacament forcat, Perdua de mitjans de subsistencia sentit de pertinenca

Drets vulnerats:

Dret a la vida, Dret a laigua, Dret a lalimentació, Dret a lhabitatge, Dret a leducacio, Dret a la cultura, Dret dasil i refugi

continguts relacionats

Población afectada

Poblacio desplaçada/ refugiada

Población afectada

Comunitats tradicionals, Comunitats afrodescendents, Poblacio urbana desfavorida, Poblacio desplaçada/ refugiada

Tots els continguts