Política de privacitat

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

COMISSIÓ CATALANA D ́AJUDA AL REFUGIAT, en endavant RESPONSABLE, és el Responsable del tractament de les dades personals de l ́Usuari i l ́informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d ́abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, motiu pel qual se li facilita la següent informació del tractament:

  • Fi i legitimació del tractament: mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són: Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti fer comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb què aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals. Realitzar estudis estadístics. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la vostra disposició. Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

El tractament està legitimat per l’article 6 del GDPR de la manera següent:

Amb el consentiment de l’USUARI: tramesa de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.

Per interès legítim del RESPONSABLE: realitzar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l’USUARI.

  • Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari amb aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la seva destrucció total.
  • Comunicació de les dades: No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al desenvolupament i l’execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privadesa.

Drets que assisteixen a l’Usuari:

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i a la limitació o oposició al tractament. Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Adreça postal: Rambla de Santa Mònica 10, 1a planta, 08002, Barcelona
Adreça electrònica: proteccio.dades@ccar-cear.org

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades als camps, marcats amb un asterisc (*) al formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb allò disposat en les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament de dades personals de la seva responsabilitat, i de manera manifesta amb els principis descrits a l’article 5 el GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats a allò necessari en relació amb les finalitats per als quals són tractats. El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat les mesures de seguretat que estableixen el GDPR per tal de protegir els drets i les llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.