Qui som?

La Comissió Catalana d’Acció pel Refugi (CCAR) ha impulsat la creació d’un Observatori amb l’objectiu de fomentar la generació de coneixement en relació amb les interconnexions entre la mobilitat humana i el medi ambient, fent especial atenció als fenòmens de desplaçament forçat provocats per les vulneracions de drets ambientals.

L'Observatori NAWI: Desplaçament forçat i medi ambient aspira a convertir-se en un centre de recerca, debat públic i incidència política sobre el desplaçament forçat provocat per la degradació ambiental i el canvi climàtic a causa de l'acció o la inacció d'empreses i governs.

Aquesta iniciativa es desenvolupa en aliança amb les entitats acadèmiques Centre d’Estudis i Recerca en Migracions (CERM), Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) i Observatori de Dret Públic IDP Barcelona (IDP), i amb la col·laboració d’organitzacions socials i centres de recerca de Catalunya i del sud global.

Organitzacions del

grup motor

Més informació sobre

L’OBSERVATORI NAWI

En els darrers anys s’han generat diversos debats públics i estudis al voltant de les anomenades migracions ambientals (sobretot amb relació a les vinculades al canvi climàtic). Tot i això, aquest encara és un fenomen complex en què falten dades i anàlisis diferenciades, en especial, per al cas de les migracions ambientals provocades per pràctiques extractivistes i les migracions climàtiques causades per fenòmens de generació lenta on els efectes en l’hàbitat són progressius.

Aquests fenòmens contribueixen a incrementar un ordre global injust, ja que els seus efectes s’evidencien en àrees geogràfiques diferents de les de l’origen de la majoria de les accions. Tot i que els hàbits de consum actual són insostenibles, la majoria de les emissions de gasos d’efecte hivernacle històriques, així com la seu de les grans empreses extractivistes, procedeixen del nord global, que tracta a les persones que migren i fugen amb militarització i violència a les fronteres i no reconeix la vulneració de drets ambientals als mecanismes de protecció internacional. Així mateix, l’herència colonial com a origen de la vulnerabilitat sistèmica de molts territoris i els impactes de les polítiques neoliberals globals interpel·len la nostra responsabilitat com a part del nord global.

Considerem que aquest context, agreujat per l’emergència climàtica, ens obliga a desenvolupar estratègies que minimitzin les causes d’aquesta expulsió i destrucció ambiental, parant especial atenció a la situació de les dones, grups vulnerabilitzats i poblacions atrapades; i a promoure la protecció de les persones desplaçades internes per raons ambientals als seus països, així com el reconeixement jurídic de la protecció internacional per a les persones desplaçades transfrontereres.

 

Convertir-se en un centre de referència en la recerca i la divulgació de coneixement sobre les interaccions entre la mobilitat humana i el medi ambient, amb un enfocament especial en les causes estructurals dels desplaçaments forçats per motius ambientals. Busquem contribuir a frenar les causes que generen aquests desplaçaments, així com generar respostes específiques mitjançant instruments nacionals i internacionals que protegeixin els drets humans.

 

Generar aliances per a la investigació, formació i incidència política al voltant de les interaccions entre la mobilitat humana i el medi ambient promovent un debat acadèmic, legal, polític i social que impacti en la formulació de polítiques públiques en l’àmbit local, nacional i internacional.

 

L’Observatori té com a objectiu dur a terme una sèrie d’accions encaminades a la investigació, la formació, la generació d’aliances i la mobilització social en relació amb les interaccions entre la mobilitat humana i el medi ambient, amb el propòsit de contribuir a la protecció dels drets humans de les persones desplaçades. Específicament, es durà a terme un monitoratge constant de les situacions de vulneració dels drets ambientals que generen desplaçaments forçats, a fi d’exercir influència social i política perquè es reconegui el dret a la protecció internacional d’aquestes persones.

Aquest objectiu arriba per mitjà de 4 eixos d’acció:

  • Investigacions i generació de coneixement
  • Generació d’aliances
  • Formació
  • Incidència i mobilització social

 

Més informació sobre

ELS NOSTRES VALORS

L’Observatori es compromet a protegir i promoure els drets humans en totes les activitats. Aquest valor implica una postura clara i decidida contra qualsevol forma de violació dels drets humans, incloent-hi la discriminació, el racisme, la violència i l’opressió.

L’Observatori fomenta la inclusió activa, el suport mutu i la col·laboració entre les organitzacions i persones membres o col·laboradores de l’Observatori. Aquest valor implica la promoció de la cooperació i la solidaritat entre els membres, així com una participació activa i responsable en les activitats i les decisions de l’Observatori.

L’Observatori es caracteritza per la col·laboració entre diferents disciplines (en particular, dret, sociologia, antropologia, ciències polítiques i ciències ambientals) per abordar les interfícies entre mobilitats humanes i medi ambient de manera complexa. Aquest valor implica un enfocament rigorós i científic en la investigació, així com una obertura a la interdisciplinarietat i la innovació en la cerca de solucions.

L’Observatori s’enfoca a crear coneixement per generar impacte social tenint en compte les dinàmiques conjunturals i sociohistòriques. Aquest valor implica una comprensió profunda de les realitats socials i culturals, així com una dedicació a la generació de resultats tangibles i significatius per a la societat.

L’Observatori es caracteritza per l’obertura als processos investigatius i de gestió. Aquest valor implica la disposició a compartir informació rellevant amb els membres i la societat en general, així com a rendir comptes de manera clara i transparent sobre les decisions i les activitats de l’Observatori.

Línies de treball

Generar evidència sobre les necessitats de protecció de les persones desplaçades, migrants i sol·licitants d’asil, així com analitzar els factors i mecanismes que provoquen els desplaçaments forçats a causa de la violació dels drets ambientals, des d’una perspectiva comparada, internacional, interdisciplinària i interseccional. 

Proposar mesures de protecció per a les persones desplaçades, tant internes com internacionals. 

Desenvolupar productes de transferència de coneixement, com informes, infografies i materials audiovisuals, amb l’objectiu de difondre els resultats de la investigació a un públic ampli i divers.

Promoure la creació d’una xarxa de persones investigadores, polítiques, professionals, activistes, defensores etc. orientada a compartir coneixement sobre el desplaçament forçat generat per causes ambientals.

Donar suport a les comunitats i lideratges que resisteixen als desplaçaments forçats per causes ambientals mitjançant la creació d’espais i accions que contribueixin a la seva protecció i permanència al territori, així com a la promoció de vies segures i dignes per als qui vulguin marxar. 

Col·laborar amb institucions catalanes, espanyoles, europees i internacionals en accions de recerca, sensibilització i desenvolupament de capacitats.

Desenvolupar accions de formació especialitzada dirigides tant al personal que treballa directament en el desenvolupament i implementació de polítiques públiques relacionades amb la temàtica, com a persones interessades, societat civil i persones defensores de drets humans i drets ambientals.

Proporcionar recomanacions basades en l’evidència i desenvolupar campanyes de sensibilització i incidència per promoure el reconeixement del dret a la protecció internacional per a les persones desplaçades per vulneració de drets ambientals. 

Realitzar accions coordinades entre la xarxa d’organitzacions i entitats que conformen a l’Observatori per promoure la mobilització social al voltant d’aquestes realitats. 

Visibilitzar els casos de desplaçament forçat que tenen lloc per causes ambientals, sent un altaveu per a les lluites comunitàries i persones defensores que resisteixen els desplaçaments. 

Exigir a les institucions governamentals (internacionals, europees, estatals i catalanes) i a les empreses transnacionals prendre mesures que responguin al compliment dels drets humans i ambientals de les comunitats i persones afectades pels desplaçaments forçats. Així mateix, denunciar la mala praxi i les violacions de drets humans que puguin derivar-se de lacció o inacció daquests actors.

Més informació sobre

Les nostres aliades

Letras filtro

CRISTOSAL

Asociación Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN)

Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Centro y Oriente de Colombia (DHOC)

Movimiento Rios Vivos Colombia (MRV)

Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)

Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD)

Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH)

Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMBCPT)

CICrA Justicia Ambiental (CICrA)

Mujeres Migrantes Diversas (MMD)

Ecologistes en Acció (EA)

Taula x Mèxic (TxM)

Colectivo Maloka (CM)