Informes

Crisi climàtica i mobilitat humana:notes sobre la necessitat d’ampliar eldebat més enllà del “refugi climàtic

Població afectada

Poblacio desplaçada/ refugiada

Desplacament forcat

continguts relacionats

Población afectada

Poblacio desplaçada/ refugiada

Población afectada

Pobles indigenes, Comunitats tradicionals, Comunitats afrodescendents, Poblacio urbana desfavorida, Poblacio desplaçada/ refugiada

Población afectada

Comunitats tradicionals, Comunitats afrodescendents, Poblacio urbana desfavorida, Poblacio desplaçada/ refugiada

Tots els continguts