Formacions

Des de la Comissió Catalana d’Acció pel Refugi (CCAR) volem impulsar el coneixement i reconeixement del desplaçament forçat per vulneracions de drets ambientals. 

 

Oferim breus càpsul·les formatives i cursos que permetin compendre les dinàmiques que existeixen darrera les migracions ambientals i com aquestes están entrellaçades amb l’actual sistema econòmic, de producción i de consum. 

 

També volem posar especial énfasis en els impactes específics sobre les dones i les nenes. Considerem que és necessari formar des d’una perspectiva crítica  en clau de justicia  global.

Als següents vídeos, diverses persones expertes analitzen amb més profunditat aquestes qüestions.

https://www.youtube.com/watch?v=TQS2q3LEULwhttps://www.youtube.com/watch?v=NsoZBbtwWSYhttps://www.youtube.com/watch?v=aOAG98r4tmo

Extractivisme, violència i desplaçament forçat a Amèrica Llatina amb Gabriela Merlinsky

Multinacionals i degradació ambiental en l’origen del desplaçament forçat a l’Àfrica amb Jaume Portell

Xarxes de desplaçament: crisi climàtica-ecològica, extractivisme i desplaçaments amb Talissa Soto

https://www.youtube.com/watch?v=AMK29YEqov8https://www.youtube.com/watch?v=LGZjOT60a_0https://www.youtube.com/watch?v=ogCuna1fnZ4

Model energètic i crisis ecosocial: L’espoli de recursos al sud global amb Antonio Turiel

Impactes específics que pateixen les dones i nenes davant megaprojectes extractius amb Júlia Martí

Desplaçament forçat per degradació ambiental; canvi climàtic i extractivisme amb Miguel Pajares