Informes

Informe sobre la vinculació entre pobles indígenes, desplaçament forçat, gènere i l’impacte dels projectes extractius: Anàlisi de casos a Colòmbia, Guatemala i Hondures

Autoría:

Beatriz Felipe, Stephanie Ascencio, et al.

Població afectada

Població indígena, població camperola, població afrodescendent i dones

País

Colòmbia, Guatemala i Hondures

L’objectiu d’aquest informe és vincular els impactes de les activitats extractivistes sobre les poblacions indígenes i locals, incloent el desplaçament intern i incorporant una perspectiva de gènere

Nivell de conflicte:

Baix

Tots els continguts