Els projectes extractius com a factors d’expulsió de comunitats. Vulneracions de drets mediambientals, desplaçament forçat i resistències comunitàries a Colòmbia, Hondures i Mèxic (Hondures)

Vulneracions de drets mediambientals, desplaçament forçós i resistències comunitàries a Colòmbia, Hondures i Mèxic

Informe que exposa la relació entre les vulneracions de drets mediambientals fruit de megaprojectes de desenvolupament, amb el corresponent desplaçament forçat de comunitats indígenes, afrodescendents i camperoles a Colòmbia, Hondures i Mèxic, així com la tasca de resistència de les persones defensores i les comunitats

Moviments migratoris sud – sud. Fronteres, trajectòries i desigualtats

El butlletí se centra en les regions de Centroamèrica, Mèxic i el Carib, abordant temàtiques com la migració vinculada a factors socioambientals, l’impacte del neoliberalisme i la globalització al Sud Global, la situació de comunitats indígenes desplaçades, la vulnerabilitat al canvi climàtic i el seu impacte en la migració, així com la dimensió de gènere […]