Articles

Desplaçaments forçats per motius mediambientals i la seva (des)protecció jurídica: context i marc regulador

Autoría:

CCAR

Població afectada

Poblacio desplaçada/ refugiada

País

No aplica

Aquest informe presenta les diferents dinàmiques de desplaçaments per motius mediambientals i n’examina el marc jurídic rellevant, exposant quins moviments gaudeixen de reconeixement jurídic i quins s’enfronten a un buit legal

Nivell de conflicte:

Mitjà

Tipus de megaprojecte

Combustibles fòssils

Finançadors

No aplica

Empreses

No aplica

continguts relacionats

País

Nicaragua; Costa Rica; Hondures; Mèxic

Población afectada

Pobles indigenes

Autoría:

 Loraine Morales Pino; Dilara Ekmen; et al.

País

Kiribati

Población afectada

Poblacio desplaçada/ refugiada

Autoría:

 Susana Borràs, Paola Villavicencio-Calzadilla

Tots els continguts