El poble Maya Chortí i la resistència contra l’extractivisme

Guatemala és un cas paradigmàtic de com la implementació d’aquest capitalisme global va comportar la renuncia a polítiques monetàries sobiranes i l’obertura del país al capital estranger deixant entrar empreses transnacionals que en poc temps es van apropiar pràcticament de tot el país com és el cas de la United Fruits Company (UFCO).