Informes

Migracions forçades per raons ambientals

Població afectada

Pobles indigenes, Comunitats tradicionals, Comunitats afrodescendents, Poblacio urbana desfavorida, Poblacio desplaçada/ refugiada

Un enfocament sociopolític

Impacte generat:

Contaminacio de laire, Contaminacio de laigua pertorbacio sistemes hidrics, Problemes de salut, Desplacament forcat

Drets vulnerats:

Dret a la vida, Dret a laigua, Dret a lalimentació, Dret a un medi ambient sa, Dret a lhabitatge, Dret a leducacio, Dret a la cultura, Dret a la salut, Dret al treball, Dret a la consulta lliure, previa i informada, Dret dasil i refugi

continguts relacionats

Población afectada

Poblacio desplaçada/ refugiada

Población afectada

Pobles indigenes, Comunitats tradicionals, Comunitats afrodescendents, Poblacio urbana desfavorida, Poblacio desplaçada/ refugiada

Tots els continguts