Informes

Informe sobre l’accés a la protecció internacional des de l’exterior: aproximació operativa als corredors humanitaris per motius de refugi climàtic

Autoría:

David Moya, Diego Boza

Població afectada

Comunitats tradicionals

El present treball exposa el resultat d’una investigació que pretén obrir una reflexió sobre l’operativització dels Corredors Humanitaris (CH) per a persones en risc de desplaçament forçat per motius mediambientals o climàtics (“refugiats climàtics”), noció que es situa sota el paraigüa de les vies de protecció internacional, però que alhora presenta una sèrie de peculiaritats en relació amb aquestes

Nivell de conflicte:

Baix

continguts relacionats

Población afectada

Poblacio desplaçada/ refugiada

Población afectada

Pobles indigenes, Comunitats tradicionals, Comunitats afrodescendents, Poblacio urbana desfavorida, Poblacio desplaçada/ refugiada

Tots els continguts