Articles

Informe sobre la vinculació entre pobles indígenes, desplaçament forçat, gènere i l’impacte dels projectes extractius: Anàlisi de casos a Colòmbia, Guatemala i Hondures (Guatemala)

Autoría:

Beatriz Felipe, Stephanie Ascencio, et al.

País

Colòmbia, Guatemala i Hondures

L’objectiu d’aquest informe és vincular els impactes de les activitats extractivistes sobre les poblacions indígenes i locals, incloent el desplaçament intern i incorporant una perspectiva de gènere

Nivell de conflicte:

Baix

Tipus de megaprojecte

Agroindustria, ramaderia i pesca industrial

continguts relacionats

País

Nicaragua; Costa Rica; Hondures; Mèxic

Población afectada

Pobles indigenes

Autoría:

 Loraine Morales Pino; Dilara Ekmen; et al.

País

Kiribati

Población afectada

Poblacio desplaçada/ refugiada

Autoría:

 Susana Borràs, Paola Villavicencio-Calzadilla

Tots els continguts