Informes

Informe Global sobre Desplaçaments Interns (GRID 2023)

Població afectada

Poblacio urbana desfavorida, Poblacio desplaçada/ refugiada

Desplaçament intern i seguretat alimentària

Impacte generat:

Contaminacio erosio del sol, Problemes de salut, Augment de la violencia

Drets vulnerats:

Dret dasil i refugi

continguts relacionats

Población afectada

Poblacio desplaçada/ refugiada

Población afectada

Pobles indigenes, Comunitats tradicionals, Comunitats afrodescendents, Poblacio urbana desfavorida, Poblacio desplaçada/ refugiada

Tots els continguts