Informes

Estat del clima a Europa 2022

Població afectada

Comunitats tradicionals

Organització Meteorològica Mundial

Impacte generat:

Contaminacio de laire, Contaminacio de laigua pertorbacio sistemes hidrics, Contaminacio erosio del sol

Drets vulnerats:

Dret a un medi ambient sa, Dret dasil i refugi

continguts relacionats

Población afectada

Poblacio desplaçada/ refugiada

Población afectada

Pobles indigenes, Comunitats tradicionals, Comunitats afrodescendents, Poblacio urbana desfavorida, Poblacio desplaçada/ refugiada

Tots els continguts