Informes

L’impacte de les empreses pesqueres espanyoles a Amèrica Central. Aquicultura, pesca, impactes socioambientals i desplaçament forçat

Autoría:

Erika González

Població afectada

Comunitats tradicionals

País

Guatemala; El Salvador; Nicaragua

Aquest informe pretén visibilitzar els greus impactes socioambientals causats per la indústria pesquera espanyola a Centroamèrica, incidint en la relació entre megaprojectes, sobreexplotació pesquera i acords comercials en les diferents dimensions dels desplaçaments forçats de les comunitats rurals i pesqueres

Nivell de conflicte:

Mitjà

Finançadors

COFIDES

Empreses

Nueva Pescanova; Jealsa Rianxeira; Calvo

Tots els continguts