Normativa

Desplaçaments mediambientals

Autoría:

Miguel Pajares

País

No aplica

El present article aborda els desplaçaments ambientals que tenen el seu origen en activitats industrials i en el canvi climàtic, i analitza com aquests processos afecten territoris i provoquen migracions, subratllant la responsabilitat del Nord global i la necessitat de protecció internacional per les persones afectades

Nivell de conflicte:

Mitjà

Finançadors

No aplica

Empreses

No aplica

Tots els continguts