Informes

Una aproximació al paper de la crisi climàtica, l’acaparament pesquer i l’extractivisme en l’expulsió de persones d’origen africà que habiten Barcelona

La majoria de les mobilitats africanes tenen lloc dins del ma- teix continent, però, fins a quin punt la degradació ambiental influeix en els trasllats internacionals cap al nord global i con- cretament, cap a Barcelona? La present investigació vol fer els primers passos per avançar en els coneixements que es tenen sobre els possibles motius ambientals (tot i que d’ori- gen antròpic) de la mobilitat internacional forçada de perso- nes que marxen dels països africans seleccionats en aquest estudi.

continguts relacionats

Población afectada

Comunitats tradicionals, Poblacio urbana desfavorida, Poblacio desplaçada/ refugiada

Autoría:

 UNICEF

País

Hondures, Colòmbia i Mèxic

Población afectada

Pobles indigenes, Comunitats tradicionals, Comunitats afrodescendents, Dones

Autoría:

 CCAR

Tots els continguts