Informes

Canvi climàtic i mobilitat humana

Població afectada

Comunitats tradicionals, Poblacio urbana desfavorida, Poblacio desplaçada/ refugiada

Evidència quantitativa sobre tendències històriques globals i projeccions futures.

Impacte generat:

Contaminacio de laire, Contaminacio de laigua pertorbacio sistemes hidrics, Contaminacio erosio del sol, Per dua de biodiversitat, Problemes de salut, Augment de la violencia, Desplacament forcat

Drets vulnerats:

Dret a la vida, Dret a laigua, Dret a lalimentació, Dret a un medi ambient sa, Dret a lhabitatge, Dret a leducacio, Dret a la cultura, Dret a la salut

continguts relacionats

Población afectada

Poblacio desplaçada/ refugiada

Población afectada

Pobles indigenes, Comunitats tradicionals, Comunitats afrodescendents, Poblacio urbana desfavorida, Poblacio desplaçada/ refugiada

Tots els continguts